Full Dip® sprej - návod

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte (aspoň 2 minúty), tak aby bolo počuťguľočku vo vnútri spreja.

Pred aplikáciou otestujte účinok spreja. Sprej obsahuje jednu trysku.

Počas aplikácie pracujte v prostredí ktoré nie je vystavené priamemuslnečnému žiareniu, vlhkosti a nie je prašné.

Teplota pre aplikáciu je 18-26 °C.

Striekaný povrch musí byť suchý a odmastený. Striekame rovnomernými pohybmizo vzdialenosti cca 25cm kolmo na povrch. 

Prvú vrstvu striekame jemnejšie, len aby prekryla podkladový povrch,základná vrstva.

Ostatné vrstvy nanášame v takom množstve aby po nastriekaní tvorilicelistvý mokrý vzhľad.

Medzi jednotlivými vrstvami počkáme 10-15 minút.

Odporúčame aspoň 4 vrstvy. Čím viac vrstiev, tým je povrch odolnejší vočipoškrabaniu a taktiež jeho strhnutie v budúcnosti bude jednoduché.

Po nanesení nechajte náter vyzrieť 24 hodín.
Značnou výhodou Full Dipu je jeho odstrániteľnosť. Podmienkou na bezproblémové odstránenie je aby bol nastriekaný v aspoň 4 vrstvách. 

V prípade, že je povrch nastriekaný len aby pekne vyzeral, teda len na oko, v 2 vrstvách. Odstránenie po dlhšom čase bude komplikovanejšie.Loading...